Bjerregaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-108

Fredningsnr.
53356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 5335:6 opdelt i 4 fortidsminder, som er tinglyst 23/11-1989. 5335:6 er tinglyst med følgende tekst: Høj, 1,5 x 15 m. Toppen affladet. I skovbevokset klippeløkke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bjerregaards Bakkerne. Røser og Brandpletter findes her [sb.nr. 108-108A]...Der findes endnu en hel lille Samling af Røser paa disse Lyngbakker [jvf. sb.nr. 108A], og en enkelt af dem bliver nærmest at benævne som Gravhøi... Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1. En græsklødt Høj i Klippeløkke ud mod Skel til Ager. Beplantet pa Vestsiden. Tvm. 15 bm, H, 1.50 m. Toppen affladet. 2. Lille Røse, [sbnr. 108A] øverst paa Kastelsbakken [ 5335:62]. Tvm 8 m. H. 0.75 Uskadt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende på let sydskrånende terræn i vestlige udkant af klippeløkke. Helt fladt topplateau, ingen synlige sten. Bevokset med slåenkrat og kirsebærtræer, samt enkelte rødgraner. 1,7 x 15,5 x 15 m. Højen er synlig fra et stort område i syd og ville ved pleje opnå en vis landskabelig virkning,. Ved pleje bør træer på højen fjernes og et par kvasbunker samt nogle enkelte gyvelbuske syd for højen ryddes af vejen for bedre udsyn sydfra mod højen. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)