Hørbylund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-175

Fredningsnr.
071570

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 11 m bred, 20 m lang, 2 m høj. I nordsiden 16 frigravede randsten, flere ret anselige; i vest 5 rand- sten, i øst 2, ingen i syd. 7 m fra østenden et kammer med retning vinkelret på højen, 1,8 x 1 m; af 2 sidesten i vest, 2 i øst (de sidste danner en stump vinkel), 1 ende- sten i nord. Ingen dæksten. Højens overflade ujævn, i øst- enden en afgravning og højen danner her en 1 m høj stejl- brink. Græs og 2 graner i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Retning Ø-V. 28 M. l c 12-13 M. bred c 2 M. høj. 5.10-5.60 M. fra Østenden ses en Sten i Ryggen; 11.20-11.90 er Rester af en Gravkiste; vest herfor er Højen velbevaret, den østlige Del er derimod ujævn og hullet. - Gravkisten i Retning N-S er c 2 M. l, 1 M. bred ved Midten; Endesten mangler eller er Dæksten (?]; Overliggere findes ikke; derimod staar Langsiderne, hver bestaaende af 2 Sten. 0.40 M. under deres Overkant ses Sten, men om det er Bundsten kan ikke afgøres. - I Højens Nordside staar 10 større Sten, hvorimellem mindre. (Et Dige mod Øst er af nyt Datum). I Syd ses kun 1 Sten, østligt. Lynggroet og beplantet i Nordøsthjørnet af en Plantning.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, or. Ø.-V. Granplantet i Ager. I Midten rektang. Kammer. Randsten: N.: 10, S.: 2, Ø.: 2, V.: 0.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt langdysse i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)