Nylars

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-1

Fredningsnr.
533314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 5333-14, 15, 17, 16. Ejerlav: Nylars Bautasten, knap 1,5 m høj, væltet. I skov.
Undersøgelsehistorie

1820 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Roels Dal. Fra Østgrænsen af Rønne Udmarks Naaletræes Skov og østefter imod Vældensaaen strækker sig et Dalstrøg som kaldes Roels Dal. Paa begge Sider af Dalen er der en lang Række af Oldtidsminder: Høie Røser, Stenringe, Brolægninger og Bautastene [blandt andet sb.1E,1F,1G,1M,1O,1Q,1V,1X,1Y,1Z samt areal sb.186]... Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, knap 1,5 m høj, væltet. I Skov.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille stenrøse, 0,3 x 4 m med omvæltet bautasten, 1,3 x 0,6 m, orienteret i Ø-V. Beliggende som angivet på fredningskortet. 7 m SSV for stenrøsen ligger en 1-1,5 m lang og 0,7 m bred sten på skrånende terræn. 1 douglasgran og 1 bjergfyr ved røsen. 1 foto. Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Bautasten - Set fra N
Røse oversigt - Set fra Ø