Blemmelyng
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-82

Fredningsnr.
523435A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Marksystem, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)
Endvidere følgende dateringer fra agersystem: -660/100(K-2406); -570/100(K-2411); -310/100(K-2407); -200/100(K-2410).

Marksystem, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)
Endvidere følgende dateringer fra agersystem: -660/100(K-2406); -570/100(K-2411); -310/100(K-2407); -200/100(K-2410).

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Areal, 290 m langt i N-S og 120 m bred, d.v.s. den østlige del af lodden 73ah2. Herpå 33 røser og lave digevoldinger. Lyng- og træbevokset. Areal, ca. 300 m langt i N-S og ca. 200 m bredt i Ø-V, d.v.s. hele lodden 73ad2; herpå mindst 26 røser og mindst 15 lave stenvolde. I skov. Tilaktering til gl. dokument igang 1991: Gravplads med 39 røser og digevoldinger. ***************************************
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nylarsker Sogns Andel af Blemmelyng er tæt belagt med mindre og større Smaahøie, der vistnok alle henhøre til de saa almindelige Stenrøser [sb.82A-82C,119-143]. Enkelte af disse ere dog af et andet Udseende og kunne maaske gjemme Støvet af mere velstaaende Folk. Der er saaledes hist og her større Røser, som langs Randen have en Ring af en Dynge Smaastene, andre, som have Randstene, der ere af Størrelse som de Randstene, man af og til ser omkring virkelige Gravhøie, og atter andre Røser, der nærmest maa betegnes som store flade 70 Fod brede cirkelrunde Brolægninger af Form og Udseende som de mærkelige cirkelrunde Pladser i Paulsker Lyng...

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Areal, 290 m l i N-S, 120 m br, d.v.s. den østlige Del af Lodden 73 ah2. Herpaa 33 Røser og lave Digevoldinger. Lyng- og træbevokset. Areal, ca 300 m l i N-S, ca 200 m br i Ø-V, d.v.s. hele Lodden 73 ad2; herpaa mindst 26 Røser og mindst 15 lave Stenvolde. I Skov. [Jvf. j.nr. 154/44, topografisk arkiv].

1952 Museal udgravning
Journal nr.: 1069/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af oldtidsagersystem.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1974 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Endvidere følgende dateringer fra agersystem: -660/100(K-2406); -570/100(K-2411); -310/100(K-2407); -200/100(K-2410).

1974 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Endvidere følgende dateringer fra agersystem: -660/100(K-2406); -570/100(K-2411); -310/100(K-2407); -200/100(K-2410).

1974 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Endvidere følgende dateringer fra agersystem: -660/100(K-2406); -570/100(K-2411); -310/100(K-2407); -200/100(K-2410).

1995 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skovgaard Museet i Viborg

Litteraturhenvisninger  (1)
Viggo Nielsen (f. 1920), Jysk Arkæologisk Selskab, Moesgård Museum
Oldtidsagre i Danmark. Bornholm
2000
Vis på bibliotek.dk