Køllergaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-3

Fredningsnr.
533325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5333-25, 24. Ejerlav: Nylars Bautasten, 1,5 m høj, stående, men hældende mod S. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 1,5 m høj, staaende men hældende mod S. I Ager.

1950 Museal restaurering
Journal nr.: 71/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten sb.3A-3B rejst efter anmodning fra lodsejeren.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lodretstående bautasten (genrejst) i ager. Synlig fra alfar vej. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med 5333-24, samt med øvrige fortidsminder i området.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)