Køllergaard

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-3

Fredningsnr.
533325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 5333-25, 24. Ejerlav: Nylars Bautasten, 1,5 m høj, stående, men hældende mod S. I ager.
Undersøgelsehistorie

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 1,5 m høj, staaende men hældende mod S. I Ager.

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten sb.3A-3B rejst efter anmodning fra lodsejeren.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lodretstående bautasten (genrejst) i ager. Synlig fra alfar vej. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med 5333-24, samt med øvrige fortidsminder i området.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

533325 oversigt