Køllergaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-3

Fredningsnr.
533324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5333-25, 24. Ejerlav: Nylars Bautasten, 1,5 m høj, væltet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 1,5 m høj, væltet. I Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Journal nr.: 71/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten sb.3A-3B rejst efter anmodning fra lodsejeren.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lodretstående (genrejst) bautasten i ager. 1,6 x 1,2 x 0,9 m Synlig fra alfar vej. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med andre fortidsminder i området, især den anden bauta, 5333-25

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)