Hørbylund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-187

Fredningsnr.
061533

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, hvori stenkammer. 2 x 2 sidesten, ca. 1,6 m høje. 1 x 1 endesten, hvoraf den sydligste er lav tærskel. 2 små overliggere sikkert nye. Kamret 1,75 x 2,5 m ved bund.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi med Stensætning om Foden; 8 anseelige Randsten staar endnu paa deres Plads. I Overfladen er gravet et Hul, i hvilket ses en Mængde mindre Sten og 2 större, der synes at være Sidesten i et Gravkammer. Diam. c 55' H. 8'.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Gravkammer. Højen selv er ganske ødelagt [skitse]. Af Kammeret staar Sidestenene, hvorimod Dæksten mangler; i ny Tid er lagt et Dække af Sten og Træ. Som skitseret har Kamret 2 Sten i hver Langside, 1 i hver Ende; den sydlige er en Tærskelsten, 0.80 M. bred og høj. Rummet er forneden 2.50 M. langt, 1.75 M. bredt ved Midten men Stenene skraaner indad, saa det foroven kun er 1.70 x 0.90 M. Højden er 1.80 M. P paa Skitsen betegner Pakning mellem Stenene. - Fra Tærskelen har gaaet en Gang mod Syd; nu er kun 1 Par modstaaende Sten tilbage; den vestlige er 0.50 M. høj og bred, den østlige 0.60 h og 0.20 bred. Fra Tærskelstenens Inderside til dette Stenpars Yderende er 1.35 M. Gangen har været 0.65 M. bred. Af Randsten staar 2 i N. og 2 i S., 1.75 M. høje. Afstanden fra N. til S. er 9 M.; fra Tærskelstenens Inderrand til det ydre af den sø Randsten er 2.60 M. Ved Oprensning i Kammeret er fundet et Flintspyd og en Ravperle, der erhvervedes til Museet. A 23243-44.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, hvori Stenkammer. 2 x 2 Sidesten, ca. 1,6 m. høje. 1 x 1 Endesten, hvoraf den sydligste er lav Tærskel. 2 smaa Overliggere sikkert nye. Kamret: 1,75 x 2,5 ved Bund.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og træbevokset høj med stenbygget kammer i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)