Commandanthøien
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-4

Fredningsnr.
523339

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Kommandanthøjen", 3 x 23 m. Lav sænkning i top, ellers velbevaret. Foden afpløjet i firkant. Træ- og kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Længst Nordost ude i Byvangen ligger en Høi, som kaldes Commandanthøien. Det er en mindre Gravhøi tæt bevoxet med Krat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kommandanthøjen", 3 x 23 m. Lav Sænkning i Top, ellers velbevaret. Foden afpløjet i Firkant. Træ- og kratbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, firkantet afpløjning omkring høj. 1-1½ m frizone omkring højfod. Gammel afpløjning af V, N og S fod. I top gammel skyttegravshul, 11 m SØ/NV x 0,9 x 0,4 m dyb. I bunden 0,2 m store sten samt affald. Jorddynge mod SSV. Højen bevokset med flere eg, ask og kirsebærtræer. Relativ åben bundbevoksning med begyndende opvækst af tjørn og ask. Ved højfod i N og V tæt træbuskads af kirsebær, mirabelle, ask og tjørn. Ved S og N siden lavt slåen, hyben og tjørnekrat, samt en del gammelt kvas. Ved NV fod en dynge marksten. Spredte marksten omkring hele højfoden. Tæt N for højen er sat et ca. 1 m højt og ca. 25 m langt VSV/ØNØ orienteret stendige af svære sten. Midt for højens V fod står en el mast, på S siden henligger en del gammelt kvas- Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)