Kjærlinghøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-12

Fredningsnr.
53331

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: 4 MS. Et areal, 110 m langt i NV-SØ, 60 m bredt i NØ-SV, hvis NØ og SØ-side grænser op til Nylars sogn. På dette område findes fjerdedelen af en større høj (resten i Nylars sogn), 7 røser, 1 væltet bautasten og digevoldinger. I gammel skov.
Undersøgelsehistorie

1820 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kjærlinghøi, en lille Stenhøi eller stor Røse i Hjørnet af Udmarken og lige op til Nylars Skjæl [højen er tillige registreret under 06.03.03 sb.83B]. Der er tæt omkring denne Høi en hel Gruppe af Røser samt enkelte Stenkredse [sb.12-12A]. Paa enkelte af Røserne har der staaet Bautastene, og det kan antages at flere store Stene, som endnu ligge hist og her ere omstyrtede Bautastene. Der skal ogsaa her være fundet Urner af og til. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, 110 m i NV-SØ, 60 m br. i NØ-SV, hvis NØ-Side og SØ- Side grænser op til Nylars Sogn. Paa dette Omraade findes Fjerdedelen af en større Høj (Resten i Nylars Sogn [sb.83B]), 7 Røser, 1 Bautasten (væltet) og Digevoldinger. I gammel Skov.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulært, VNV/ØSØ- orienteret arela, der i N støder op til et andet fredet areal, 5333-9. På området konstateredes flere RØSER (nogle med opretstående BAUTASTEN), DIGEVOLDINGER samt den til arealet hørende, næsten fuldstændigt bortgravede "FJERDEDEL AF EN STØRRE HØJ", nemlig "Kællingehøj" 5333-10, hvis SV-del har befundet sig inden for arealets NØ-hjørne. Imidlertid er området yderst uoverskueligt, idet det er tilplantet med fyrretræer, der nu er 5-6 år gamle, og mellem hvilke en kraftig opvækst af løvkrat (hindbær) ses. Den ulovlige fyrreplantning, som også ses på flere af røserne, bør fjernes og området opmåles, idet der utvivlsomt findes flere fortidsminder end de i fredningsteksten nævnte. Se iøvrigt 5333-9. M.S.stenene er ikke søgt opsporet i den meget tætte bevoksning. Området er opmålt af Viggo Nielsen, jfr. vedlagte plan ** Seværdighedsforklaring ** Ved soignering og pleje vil området sammen med det tilstødende 5333-9 udgøre et særdeles seværdigt og instruktivt "oldtidslandskab". Bevoksning: 1985: Løvkrat og Nålekrat/-træer

Litteraturhenvisninger

Viggo Nielsen (f. 1920), Jysk Arkæologisk Selskab, Moesgård Museum
Oldtidsagre i Danmark. Bornholm
Højbjerg Jysk Arkæologisk Selskab distribution: Aarhus Universitetsforlag 2000