Almindingen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-171

Fredningsnr.
5234220

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Røse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2010 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse. 0,3 x 4 m.I mellemaldrende rødgranbevoksning. DKC. Omtaler SB 171 som en gruppe af anlæg af uvis type (J.A. Jørgensen 1876), men jeg fandt kun 1 røse.
Undersøgelsehistorie  (3)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Gruppe af anlæg af uvis type, afsat på "Kaart over Almindingen paa Bornholm", men uden sb.-tekst].

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)