Pindelykkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-46

Fredningsnr.
523433

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
FRITEXT FOR FREDNR = 5234-33 ********************************************* Høj, 1,25 x 12 m. Hele midten bortgravet i et ca. 4 m bredt hul helt til bunds, og med åbning mod V. Eftergroet. Krat- bevokset i ager. Tinglyst 1989 med følgende tekst: Høj, 1,25 x 14 m. I centrum stort, ca. 0,9 m dybt krater, hvori ses en kreds af 0,4 m store sten. Fra krateret mod højfod i NV en gammel indgravning..
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor og nogle mindre Røser paa en Klippeknold sydøstlig fra Gaarden. Eieren paastaar desuden, at der i Nærheden af disse findes en lille Brandpletsplads, der imidlertid er ødelagt ved Pløining. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 12 m. Hele Midten bortgravet i et ca 4 m br. Hul helt til Bunds, og med Aabning mod V. Eftergroet. Kratbevokset i Ager.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj. 14 x 1-1,25 m høj, beliggende på højdedrag. Stort krater midt i, 6 m i dia., 0,9 m dybt. 0,4 m store sten synlige i en kreds i kraterrøsens indre, mulig indre stenkreds. Oprindelige dia. vanskelig at fastslå. Ydre terassekant omkring højfod skyldes antagelig kreaturslid. Gammel indgravning fra NV har fjernet hele højens centrale del. Kun enkelte mindre sten tilbage i bunden af krateret. Jorddynge N og S for indgravningen. Sænkninger i N og på SØ siden af volden antagelig fra gammel rodvælter. Matr. 73a, ejer: Henry Viborg Kannikegård Tingstedvej 3, Vestermarie tlf: 03-999050 Enkel klynge kirsebærtræer midt i krateret samt enkelte træer på NV og NØ-delen af volden. Ellers kun rønnebærtræer på volden. Begyndende brombærkrat på S-del, ellers for størstedelen græsklædt. Ny rævegrav i volden ved indgravningen i NØ. Gammel dyrkningsterasse SSV/NNØ. Tæt V for røsen fodringsbur ca. 25 m Ø og 20 m V for røsen. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1989 Tinglysning
Journal nr.: F53-3830
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fr.nr. 5234:33: Høj, 1,25 x 14 m. I centrum et krater med en kreds af sten. Fr.nr. 5234:105: Røse, 0,3 x 6,5 m. I centrum et krater i hvis nordlige side ses 2 større sten. Fr.nr. 5234:106: Røse, 0,2 x 4,5 m. I SV en større sten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)