Høilyngen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-54

Fredningsnr.
523426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav røse, ca. 0,5 x 5 m. Velbevaret. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Over hele denne Strækning findes ogsaa [jvf. sb.52,53B-53C,178- 291] en stor Mængde Røser. mange af disse ere ryddede især de der laa paa Matr N: 226 og 224, ... De Røser, som ere tilbage se ud som alle de andre i Lyngen [jvf. sb.52,53B-53C,178-291].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Røse, ca 0,5 x 5 m. Velbevaret. Luyngklædt i Ager.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Der er muligvis yderligere en bevaret røse på stedet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)