Udkjæret
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-63

Fredningsnr.
523428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 0,5 x 8 m. Ujævn overflade. Græsklædt i plantning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høi lyngbevoxet Klippeknold ses en cirkelrund Kreds af Smaasten nedlagt [sb.63A]. Ved Siden heraf ses en flad Røse [sb.63]. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 0,5 x 8 m. Ujævn Overflade. Græsklædt i Plantning.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mulig røse på høj klippeknold, 10-12 m i dia. 3/4 m høj. 0,75 x 10 m. Muligvis røse der ligger på S-siden af stor klippeknold, der skråner mod S. Enkelte sten synlige ved den mulige S-fod. Selve højningen er dog klippe, således at 28b af berejseren blev antaget for at være den fredningsværdige røse. Iflg. SB er der på en høj klippeknold en cirkel rundkreds af småsten, stenring. Ved siden heraf ses en flad røse. Der var ikke muligt at genkende stenringen. På S-siden af klippen enkel gammel og en yngre røn. Begyndende brombærkrat ellers græsbevoksning. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)