Lykkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-68

Fredningsnr.
523430

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5234-30, 31. Tingl.: 5/8 1895, gdr. Laurits J. Kofod Munk Diplom Afmærkn.: 4 MS, 1895, lærer J. A. Jørgensen. Et areal, 50 m langt i Ø-V, 30 m bredt i Ø og 25 m bredt i V; herpå findes 13 røser; på den vestligste står en 1,5 m høj bautasten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den 1ste Vornedegaards Jord findes en lille Samling Røser [heraf er 13 fredet (sb.68), de øvrige: sb.68B] paa en af disse laa en stor omfalden Bautasten som 1876 atter blev reist op. Flere Røser bleve undersøgt, men viste kun det sædvanlige: "sort Muld og brændte Ben".

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, 50 m l i Ø-V, 30 m br. i Ø, 25 m br. i V; herpaa findes 13 Røser; paa den vestligste staar en 1,5 m høj Bautasten.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)