Store Klintegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-78

Fredningsnr.
523429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Begravelsesplads, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: 4 MS. Et areal, 90 m langt i NV-SØ, 50 m bredt mod NV og 60 m bredt mod SØ, omfattende en gravplads med mindst 28 ret brede rø- ser, hvoraf flere med huller i toppen. I krat og plantning. Tilaktering til gl. dokumen 1991: ********************************* Fr.nr. 5234:29 Gravplads med 28 røser. Beskrivelsen af de enkelte røser fremgår af nedennævnte. Af tinglysningskalke fremgår endvidere røsernes løbe-numre samt deres indbyrdes beliggenhed. Fr.nr. 5234:109 Røse, 0,3 x 5 m. Nedgravning i centrum og i N-siden. Løbe-nr. 1 Fr.nr. 5234:110 Røse, 0,35 x 5 m. Løbe-nr. 2 Fr.nr. 5234:111 Røse, 0,5 x 6 m. Enkelte sten synlige ved højfod i S. Løbe-nr. 3 Fr.nr. 5234:112 Røse, 0,4 x 6 m. Sænkning i top. Mange sten synlige. Løbe-nr. 4 Fr.nr. 5234:113 Røse, 0,3 x 5 m. Løbe-nr. 5 Fr.nr. 5234:114 Røse, 0,25 x 5 m. Enkelte sten synlige, hvoraf 3 ved Løbe-nr. 6 højfod i N. Tangerer røse løbe-nr. 9. Fr.nr. 5234:115 Røse, 0,3 x 6 m. Adskillige sten synlige. Løbe-nr. 7 Fr.nr. 5234:116 Røse, 0,4 x 6 m. Løbe-nr. 8 Fr.nr. 5234:117 Røse, 0,3 x 6 m. Flad. Tangerer røserne løbe-nr. 6 og Løbe-nr. 9 10. Fr.nr. 5234:118 Røse, 0,75 x 8 m. Flere sten synlige i SØ. Tangerer Løbe-nr. 10 røse løbe-nr. 9. Fr.nr. 5234:119 Røse, 0,35 x 6 m. Sænkning i top. Sten synlige på Løbe-nr. 11 højsiden. Fr.nr. 5234:120 Røse, 0,6 x 7 m. V-formet sænkning gennem toppen. Løbe-nr. 12 Sten synlige heri. På højtoppen ses 2 halvmeterstore sten. Fr.nr. 5234:121 Røse, 0,5 x 8 m. Sænkning tæt N for centrum. Løbe-nr. 13 Fr.nr. 5234:122 Røse, 0,75 x 8 m. Sænkning V for centrum. Sten Løbe-nr. 14 synlige heri og ved N-siden. Beliggende i skel. Fr.nr. 5234:123 Røse, 0,5 x 7,5 m. Temmelig flad. Enkelte sten synlige. Løbe-nr. 15 Fr.nr. 5234:124 Røse, 0,4 x 6 m. Flere sten synlige. Løbe-nr. 16 Fr.nr. 5234:125 Røse, 0,3 x 5 m. Løbe-nr. 17 Fr.nr. 5234:126 Røse, 0,5 x 7 m. Løbe-nr. 18 Fr.nr. 5234:127 Røse, 0,5 x 9 m. Flad. Beliggende i skel. Løbe-nr. 19 Fr.nr. 5234:128 Røse, 0,6 x 7,5 m. Sænkning i top. Løbe-nr. 20 Fr.nr. 5234:129 Røse, 0,4 x 5 m. Tangerer i SV røse løbe-nr. 27. Løbe-nr. 21 Fr.nr. 5234:130 Røse, 0,35 x 5 m. Mange sten synlige. Løbe-nr. 22 Fr.nr. 5234:131 Røse, 0,5 x 7 m. Afgravet ved den NØ højfod. Løbe-nr. 23 Flere, 0,4-0,5 m store sten synlige på og ved højen. Fr.nr. 5234:132 Røse, 0,5 x 9 m. Korsformet udgravning gennem Løbe-nr. 24 centrum. Flere sten synlige heri og på højen. Fr.nr. 5234:133 Røse, 0,3 x 6 m. Flere sten synlige. Løbe-nr. 25 Fr.nr. 5234:134 Røse, 0,25 x 5 m. Løbe-nr. 26 Fr.nr. 5234:135 Røse, 0,4 m høj, 12 m lang og 6 m bred. Orienteret i Løbe-nr. 27 VNV-ØSØ. Mod V afskåret af ager. Beliggende i skel. Fr.nr. 5234:136 Røse, 0,3 x 5 m. sænkning i top. Mange sten synlige. Løbe-nr. 28
Undersøgelsehistorie

1876 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Samling Røser i et Krat paa Klint. Jeg har undersøgt enkelte; det var af den almindelige Slags med sort Muld brændte Ben og Potteskaar.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, 90 m l i NV-SØ, 50 m br. mod NV og 60 m br. mod SØ, omfattende en Gravplads med mindst 28 ret brede Røser, hvoraf flere med Huller i Toppen. I Krat og Plantning.

1985 Museal besigtigelse
Bornholms Museum
Arealfredet område med 40 cirkulære røser, én rektangulær røse og et uvist antal stenlægninger.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi