Enesbjerg
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-51

Fredningsnr.
523412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Skibsformet.

Fredningstekst
Gravrøse. Skibsformet, 0,3 m høj, 29 m lang, 4 m bred, orienteret NV-SØ.
Undersøgelsehistorie  (13)
1870 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1870 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enesbjerg et høit Punkt oppe i Høilyngen. Det er paa Mansas Kort betegnet som Enesbjerg, men Befolkningen kalder det Galgebjerg og kalder det under forrige [sb.](N: 50[A-50B]) anførte Sted Enesbjerg.- At der her har staaet en Galge er i alt Fald utvivlsomt, idet man endnu aldeles tydelig ser Hullerne i hvilke Galgens "Opstandere" have staaet. Galgen har imidlertid været anbragt i en gammel Røse [sb.177].- Thi der ligger paa dette Høidepunkt en hel Samling Røser [sb.179-194] og 2 Skibssætninger [sb.51A,178], den ene [sb.51A] 46 Alen lang og 7 Alen bred, den anden [sb.178] 13 Alen lang og 3 1/2 Alen bred Retningen er NV til V imod SO til O.... Kammerherre Vedel har undersøgt 4 af disse Skibssætninger [sb. 51C (anlæg 1-3),178,212], men fandt ikke andet end sort Muld, Kulstykker, brændte Ben og Potteskaar. Et ganske lignende Udbytte gav en Undersøgelse af 5 Stenrøser omkring ved Skibssætningerne [formentlig sb.196-197 samt 200, endvidere 2 af røserne sb. 179-194].

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal besigtigelse
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om fredning af skibssætninger og røser på Enesbjerg (sb.51A-51C,53A-53C,177-291), idet de trues af grusgravning og skærveslagning.

1897 Tinglysning
Journal nr.: 321/97
Kulturstyrelsen
De paa Vestermarie Kommune Lynglodder beliggende Oldtidsminder, der nu er fredlyste, ere følgende.... Nr. 92 Stor smuk Skibssætning 45 Alen lang 5 Alen bred og ca. 1/2 Alen høi. [Opmålt og beskrevet af J.A. Jørgensen og landinspektør H.M. Kofoed, se digital dokumentation 060305-51A]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et firsidet Areal af følgende Form [skitse af trapezformet areal], hvis S-Side er 100 m lang, hvis N-Side er 50 m og hvis Smalsider er 60 m lange. Inden for Arealet findes en Gravplads bestaaende af 1 større Høj [sb.177], 16 Røser [sb.179-194] og 2 Skibssætninger [sb.51A, 178]. Bevokset med spredte Træer i Skov. (De enkelte Mindesmærker fredlyst 1897.). [Jvf. J.nr. 419/43, topografisk arkiv].

1944 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fælles kort for 5234-12, 14. Et firsidet areal, hvis S-side er 100 m lang, hvis N-side er 50 m og hvis smalsider er 60 m lange. Inden for arealet findes en gravplads, bestående af 1 større høj, 16 røser og 2 skibssætninger. Bevokset med spredte træer i skov. (De enkelte mindesmærker fredlyst 1897).

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Skibsformet røse 0,3 x 29 x 4 m, en sten i hver side rejst som åretolle, sejler mod NV.

Litteraturhenvisninger  (0)