Pilegårdsbro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090422-32

Fredningsnr.
401611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. vej, bro nr. 215-0005, Rødkilde hovedgård. Ulbølle s. Umatr. vej, bro nr. 215-0005, Vester-Åby by og s. Pilegårdsbro - hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er ca. 11 m brede og ca. 2,8 m høje. Løbet er 7,5 m langt, 5 m bredt og ca. 2,5 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæstere indsnævrer åløbet ved slug og afgang. Gelænderet består ved sluget af 4 granitpæle forbundet ved et jernrør og ved afgangen af 5 granitpæle, der ligeledes er forbundet ved et jernrør. Fredningen omfatter også vejdæmningen med de delvist stensatte sider 76 m syd for broen og 80 m nord for broen. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og autoværnet. Nærværende deklaration er samtidig tinglyst i retskreds nr. 40, retten i Fåborg, vedrørende samme fortidsminde beliggende på umatr. vej, Vester-Åby by, Vester-Åby.
Undersøgelsehistorie  (5)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk vejbro over Hunderup Å. Bygget af fuldhugne granitkvadre, med brovanger mod land (i beggesider) af rå og kløvet kamp. Gennemføringen er en kurvehanksbue med stik af specialhugne formkvadre. I begge sider et rækværk af rødmalede jernrør fastgjort til koniske granitsøjler med halvkugleformede øvreender. Selve gennemløbet er ca 7 m (i strømretningen), her ses i hvælvets underside den ældre del af broen, 4 m, sat af kløvet kamp. Mål: 4,4x22x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** En i sig selv ualmindelig smuk vejbro i ligeledes smukke naturomgivelser (skovklædt ådal). Bevoksning: 1983: Græs

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-1854
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Pilebrogård - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er ca. 11 m brede og ca. 2,8 m høje. Løbet er 7,5 m langt, 5 m bredt og ca. 2,5 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæstere indsnævrer åløbet ved slug og afgang. Gelænderet består ved sluget af 4 granitpæle forbundet ved et jernrør og ved afgangen af 5 granitpæle, der ligeledes er forbundet ved et jernrør. Fredningen omfatter også vejdæmningen med de delvist stensatte sider 76 m syd for broen og 80 m nord for broen. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og autoværnet. [Umatrikuleret vej, bro nr. 215-0005].

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1854
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1476/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en vejbro, der ligger på den meget befærdede vej mellem Fåborg og Svendborg

Litteraturhenvisninger  (0)