Egeskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090506-13

Fredningsnr.
391613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Umatr. vej, bro nr. 212-7006, Egeskov by. Granitbro. Broens facader er 9 m brede og 1,6 m høje. De består af granitkvadrer sat i 4 skifter. Broen har 2 løb, der hver er 13 m lange, 1,7 m brede og 1,3 m høje. Siderne i løbet består af råt tilhuggede granitplanker sat i 2 skif- ter. Overliggeren består af granitplanker, der er ca. 2 m lange og af for- skellig bredde. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbe- lægningen.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro med to gennemløb. Facader af fint tilhugne kvadre og granitbjælker, indvendig med overliggende råt tilhugne granitbjælker. Den ovenfor angivne højde (1,3 m) gælder selve granitbroen som den fremtræder i gennemløbsfacaderne; broen bærer idag en 0,9 m høj vejdæmning, således at den nuværende vejbanes højde overvandspejlet ialt er 2,2 m. Bevoksning: 1983: Græs

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Granitbro. Broens facader er 9 m brede og 1,6 m høje. De består af granitkvadrer sat i 4 skifter. Broen har 2 løb, der hver er 13 m lange, 1,7 m brede og 1,3 m høje. Siderne i løbet består af råt tilhuggede granitplanker sat i 2 skifter. Overliggeren består af granitplanker, der er ca. 2 m lange og af forskellige bredde. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen. [Umatrikuleret vej, bro nr. 212-7006].

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.