Ladegårdsbroen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-73

Fredningsnr.
371838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Umatr.vej, bro nr. 712-0/0637, ud for matr.nr. 2c, Juelsberg hgd. Ladegårdsbroen - hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 13 m brede og ca. 5 m høje inklusiv gelænder. Løbet er 11 m langt, 3,7 m bredt og 3,2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til under- kanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer åløbet ved slug og afgang. De 2 gelændere består af granitkvadre. De er ca. 0,6 m høje og ca. 8 m lange, hvoraf de 4 m over løbet er parallelle med vejen, me- dens de 2 m i hver ende er vinkelstillede og følger brofæsterne. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2437
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ladegårdsbroen - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 13 m brede og ca. 5 m høje inklusiv gelænder. Løbet er 11 m langt, 3,7 m bredt og 3,2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer åløbet ved slug og afgang. De 2 gelændere består af granitkvadre. De er ca. 0,6 m høje og ca. 8 m lange, hvoraf de 4 m over løbet er parallelle med vejen, medens de 2 m i hver ende er vinkelstillede og følger brofæsterne. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen. [Umatrikuleret vej, bro nr. 712-0/0637].

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2437
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1471/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en granitbro, der foerer over Ladegårds Å

Litteraturhenvisninger  (0)