Ladegårdsbroen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-73

Fredningsnr.
371838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matrikel: Umatr.vej, bro nr. 712-0/0637, ud for matr.nr. 2c, Juelsberg hgd. Ladegårdsbroen - hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 13 m brede og ca. 5 m høje inklusiv gelænder. Løbet er 11 m langt, 3,7 m bredt og 3,2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til under- kanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer åløbet ved slug og afgang. De 2 gelændere består af granitkvadre. De er ca. 0,6 m høje og ca. 8 m lange, hvoraf de 4 m over løbet er parallelle med vejen, me- dens de 2 m i hver ende er vinkelstillede og følger brofæsterne. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen.
Undersøgelsehistorie

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ladegårdsbroen - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 13 m brede og ca. 5 m høje inklusiv gelænder. Løbet er 11 m langt, 3,7 m bredt og 3,2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer åløbet ved slug og afgang. De 2 gelændere består af granitkvadre. De er ca. 0,6 m høje og ca. 8 m lange, hvoraf de 4 m over løbet er parallelle med vejen, medens de 2 m i hver ende er vinkelstillede og følger brofæsterne. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen. [Umatrikuleret vej, bro nr. 712-0/0637].

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en granitbro, der foerer over Ladegårds Å


Billeder

brobue vest