Lundebro
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090618-23

Fredningsnr.
381817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vej, bro nr. 710-22/508, Ørbæklunde hovedgård, Ørbæk og Svindinge by. Lundebro - hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 7 m brede og 4,5 m høje. Løbet er 18 m langt, 4,5 m bredt og 3,2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer åløbet ved slug og afgang. De 2 ge- lændere består af hver 5 råt tilhuggede granitplanker forbundet med et jern- rør. I facaden over sluget er indhugget: 1 8 C VII 0 6 (tegning på blåt kort). I facaden over afgangen er indhugget: L U N D E B R O Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro opført af tilhugne granitsten med et stort gennemløb. Frontpartiet i begge ender er vingeformet, sat af smukt tilhugne granitkvadre sat i 11 synlige skifter, med et halvt afrundet profilskifte foroven. Fugerne er fyldt ud med cementmasse. Broens frontpartier der vender henholdsvis mod NV og SØ er ens bygget. Øverst på den SØ-lige front ses indhugget l u n d e b r o. På den modsatte gavl ses indhugget CII 1806. Broens underløb består af en stor stensat hvælving, hvorpå i ny tid pålagt en forskalling af cement. Broens frontpartier måler inden for "vingerne" 4,7 m. Fra den afrundede profils overkant og til åens overflade er der 3,8 m. Broens tværmål ind over vejen fra front til front er 17,2 m. Ind over broen fører en amtsvej med autoværn på siderne. Der er endvidere opsat 5 hvidkalkede granitsten i hver side inden for autoværnet ved broens fronter. Overgivet til Niels H. Jessen som fredningssag.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2430
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Lundebro - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 7 m brede og 4,5 m høje. Løbet er 18 m langt, 4,5 m bredt og 3,2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer åløbet ved slug og afgang. De 2 gelændere består hver af 5 råt tilhuggede granitplanker forbundet med et jernrør. I facaden over sluget er indhugget: 18 C VII 06 I facaden over afgangen er indhugget: LUNDEBRO Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen. [Umatrikuleret vej, bro nr. 710-22/508].

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2430
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1477/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)