Ørbæk bro
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090618-24

Fredningsnr.
381725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. vej, bro nr. 212-0006, Ørbæk by. Ørbæk bro - hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 4 m brede og 3,1 m høje. Løbet er 11 m langt, 2,8 m bredt og 2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer løbet ved slug og afgang. De 2 gelæn- dere består af 4 lodrette jernrør forbundet ved 4 vandrette jernrør. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vejbro, 3,0 x 6,0 x 17,0 m., over Ørbækken i Ørbæk By. N/S-orienteret. Brohvælv nærmest i kurvehanksprofil, indvendig (i hele broens bredde) sat af tilhugne kvadre, tilsyneladende med islæt af rå og kløvet kamp, hvilende på et toskiftet fundament af fint tilhugne, svære kvadre, hvoraf det nederste har form af en ca. 5 cm. fremspringende sokkel, langs hvilken der på åløbets bund i begge sider er udlagt en række svære, tætliggende flade sten til sikring af sokkelfoden mod undergravning. Brofacader og -vanger er dækket af fint tilhugne facadekvadre. Tæt ud for broens Ø-facade ligger en formodet røroverføring indkapslet i beton, ca. 1 m. over åløbet. Denne forudsættes tilladt. Se foto. I højdemålet er ikke medregnet det m. høje galvaniserede jernrækværk.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2436
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2436
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ørbækbro - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 4 m brede og 3,1 m høje. Løbet er 11 m langt, 2,8 m bredt og 2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer løbet ved slug og afgang. De 2 gelændere består af 4 lodrette jernrør forbundet ved 4 vandrette jernrør. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen. [Umatrikuleret vej, bro nr. 212-0006].

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1478/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)