Afd. 158
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-100

Fredningsnr.
201299

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 8,0 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 53-2875
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18, 80-84, 86-89, 91-96 og 100:] Fredning af 17 høje. Diverse dokumenter, kort samt korrespondance ang. fredningen af 17 høje i Ålum sogn. Jvf. FFF jour. nr. F. 53-2875. Tinglyst hhv. d. 30-31/7 1986. Sagen modtaget på N01 d. 4/11 1986.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2875
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2875
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 0,5 x 8,0 m. I skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget lille høj på bakke. Bevokset med bregner og to bøge. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)