Høgelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200210-351

Fredningsnr.
38096

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkisten er opført af tilhuggede granitbjælker. Gennemløbet er 6 m langt, 0.72 m bredt og 0,7 m højt. hele facaden er 1,3 m bred og 0,95 m høj. Siderne er sat i tre skifter med overliggere af granit. Stenkisten fører under en nu nedlagt vej umiddelbart vest for den nuværende vej.
Undersøgelsehistorie  (5)
1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3027
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3027
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkisten er opført af tilhuggede granitbjælker. Gennemløbet er 6 m langt, 0,72 m bredt og 0,7 m højt. Hele facaden er 1,3 m bred og 0,95 m høj. Siderne er sat i tre skifter med overliggere af granit. Stenkisten fører under en nu nedlagt vej umiddelbart vest for den nuværende vej.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 175/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 175/88; SNS F. 53-3027. Sb. 20.02.10-351. Ang. Sb. 20.02.10-351. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 9/10 1987 ml. Kurt Jørgensen, Høgelund, og SNS. Kopi arkiveret d. 15/1 1988 på N02.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 175/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 175/88; SNS F. 53-3027. Sb. 20.02.10-351. Tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 15/1 1988 på N02. Stenkiste. Sb. 20.02.10-351. Besigtiget d. 21/9 1987 af Niels Hørlück Jessen, SNS.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)