Høgelund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200210-351

Fredningsnr.
38096

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkisten er opført af tilhuggede granitbjælker. Gennemløbet er 6 m langt, 0.72 m bredt og 0,7 m højt. hele facaden er 1,3 m bred og 0,95 m høj. Siderne er sat i tre skifter med overliggere af granit. Stenkisten fører under en nu nedlagt vej umiddelbart vest for den nuværende vej.
Undersøgelsehistorie

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkisten er opført af tilhuggede granitbjælker. Gennemløbet er 6 m langt, 0,72 m bredt og 0,7 m højt. Hele facaden er 1,3 m bred og 0,95 m høj. Siderne er sat i tre skifter med overliggere af granit. Stenkisten fører under en nu nedlagt vej umiddelbart vest for den nuværende vej.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 175/88; SNS F. 53-3027. Sb. 20.02.10-351. Ang. Sb. 20.02.10-351. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 9/10 1987 ml. Kurt Jørgensen, Høgelund, og SNS. Kopi arkiveret d. 15/1 1988 på N02.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 175/88; SNS F. 53-3027. Sb. 20.02.10-351. Tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 15/1 1988 på N02. Stenkiste. Sb. 20.02.10-351. Besigtiget d. 21/9 1987 af Niels Hørlück Jessen, SNS.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland