Høilyngen
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-197

Fredningsnr.
5234210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (16)
1870 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af 4 skibssætninger (sb.51C (anlæg 1-3),178,212) samt 5 røser (formentlig sb.196-197,200, endvidere 2 af røserne sb.179-194) på Enesbjerg.

1870 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...Omtrent 270 Alen i sydlig Retning fra Galgebakken [jvf. sb. 51A,177-194] ligger atter en Gruppe af 5 Skibssætninger [sb. 51B,195,198-199,212]. De to sydostligste af disse Skibssætninger ligge jævnsides og ere henholdsvis 40 x 7 1/2 Alen [sb.198] og 20 x 5 Alen [sb.199]. Omtrent 50 Alen nordvestligere ligge de andre 3 af hvilke atter 2 ligge jævnsides; disse er henholdsvis 25 x 7 Alen [sb.51B] og 30 x 6 Alen [sb.195]. Den tredie [sb.212], som ligger imellem disse to, men lidt længere ude i Vest, er mindre (12 x 2 1/2 Alen). Spredte Røser [sb.196-197, 200] ses hist og her omkring Skibssætningerne... Kammerherre Vedel har undersøgt 4 af disse Skibssætninger [sb. 51C (anlæg 1-3),178,212], men fandt ikke andet end sort Muld, Kulstykker, brændte Ben og Potteskaar. Et ganske lignende Udbytte gav en Undersøgelse af 5 Stenrøser omkring ved Skibssætningerne [formentlig sb.196-197 samt 200, endvidere 2 af røserne sb.179-194].

1894 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal besigtigelse
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om fredning af skibssætninger og røser på Enesbjerg (sb.51A-51C,53A-53C,177-291), idet de trues af grusgravning og skærveslagning.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 Røser [sb.196-197,200] og 4 Skibssætninger [sb.51B,195,198- 199]. I Skov. [Jvf. J.nr. 419/43, topografisk arkiv].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
lille røse i forlængelse af Ø-stævn på skibssætningen [sbnr.51B].

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
”Høilyngen D” Røse Lille røse med en diameter på 3,5 meter. Højest mod nordøst med 40 cm, udfladende og 20 cm høj resten af vejen rundt.

Litteraturhenvisninger  (0)