Høilyngen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-51

Fredningsnr.
523413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Skibssætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
3 røser og 1 stor skibssætning. I skov.
Undersøgelsehistorie  (12)
1870 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af 4 skibssætninger (sb.51C (anlæg 1-3),178,212) samt 5 røser (formentlig sb.196-197,200, endvidere 2 af røserne sb.179-194) på Enesbjerg.

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...Omtrent 250 Alen vestnordvest fra denne Gruppe [skibssætninger og røser sb.51B,195-200,212] ligger atter en Skibssætning (ødelagt) 15 x 3 Alen [anlæg 3]. Retning NNV-SSO. 30 Alen NV derfra Levninger af en do (Retning VNV-OSO) [anlæg 1]. 200 Alen længere imod VNV laa der tidligere en stor Skibssætning, som nu er sløifet [anlæg 4].- Kammerherre Vedel har undersøgt 4 af disse Skibssætninger [sb. 51C (anlæg 1-3),178,212], men fandt ikke andet end sort Muld, Kulstykker, brændte Ben og Potteskaar...

1894 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal besigtigelse
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om fredning af skibssætninger og røser på Enesbjerg (sb.51A-51C,53A-53C,177-291), idet de trues af grusgravning og skærveslagning.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 Røser [sb.201-203] og 1 stor Skibssætning [sb.51C]. I Skov.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Indmåling af skibssætning, 24 m lang, 5 m bred, 0,4 m høj, med synlige små randsten og stævnsten i V. Denne skibssætning er den vestligste af en gruppe på 6 skibssætninger lige syd for skovvejen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)