Vestermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-257

Fredningsnr.
523418

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredn.nr. 5234-15-23 se 5234-15.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal besigtigelse
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
56 Røser [sb.216-248,250-256,258-263,265-267,272-273,278-282], 1 Skibssætning [sb.53A] og 3 lave Stendiger (Digevoldinger) [sb.249,257,264]. I Skov. [Jvf. j.nr. 419/43, topografisk arkiv].

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)