Høilyngen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-53

Fredningsnr.
523424

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
4 røser. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mange Røser [sb.53B-53C,216-248,250-256,258-263,265-291] og mindst 3 Skibssætninger [sb.53A], som imidlertid ikke ere fuldt kjendelige og saa regelmæssige, som de ovenfor nævnte [sb.51A- 51B,178,195,198-199,212], og derfor ikke ere opdagede før nu [1876]. De to have Retning omtrent fra N til S den ene dreier mere og faar nærmest Retning fra V til Ø. Røserne strække sig langt omkring, og der er magne flere af dem end nogen har anet; der findes saaledes Røser helt sydefter helt nede paa Matr N: 233a.

1894 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal besigtigelse
Journal nr.: 678/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning om fredning af skibssætninger og røser på Enesbjerg (sb.51A-51C,53A-53C,177-291), idet de trues af grusgravning og skærveslagning.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 Røser [sb.53B,283-285]. I Skov. [Jvf. j.nr. 419/43, topografisk arkiv].

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Lille rund røse. Diameter 6m, højde 50 cm

Litteraturhenvisninger  (0)