Karup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100208-3

Fredningsnr.
07166

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 23 m. Egebevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi nord for foregaaende [sb. 4], bevoxet med Krat; Diam 45', 12' h.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj c 3 M. høj 23 M. i Diam. Helt bevoxet med Eg, Bog og Smaapur. Overfladen er kun lidt ujævn.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 23 m. Egebevokset i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Løvtræsbevokset gravhøj i agerholm.

Litteraturhenvisninger  (0)