Karup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100208-4

Fredningsnr.
07167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 23 m. Tilgroede huller i Ø- og S-side. Granbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anseelig Höi paa en höi Banke; Randen er bortgravet paa enkelte Steder; forövrigt er Höien velbevaret. Diam 50' H. 15'.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj omtrent af Størrelse som foregaaende [c 3 M. høj, 23 M. i Diam.]. Helt beplantet med store Fyr og Gran og derved utilgængelig.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 23 m. Granbevokset i Ager. Tilgr. Huller i Ø. og S. Side.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)