Almindingen afd. 216

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-381

Fredningsnr.
523488

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Røse, 0,4 x 4 m.
Undersøgelsehistorie

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj [sb.141], 1,75 x 18 m. Lav Sænkning i Top. S og SØ for denne findes inden for et Omraade, der maaler 200 m i N-S, 100 m i Ø-V, 27 Røser af ringe Størrelse [sb.366-367,369-390,392-393, 399]. Med een Undtagelse er Røserne ikke forstyrret, undtagen ved Skovbruget.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Røse, 0,4 x 4 m.

1984 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi