Almindingen afd. 216

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-382

Fredningsnr.
523489

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Røse, 0,7 x 6 m. Hjulspor fører over toppen.
Undersøgelsehistorie

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj [sb.141], 1,75 x 18 m. Lav Sænkning i Top. S og SØ for denne findes inden for et Omraade, der maaler 200 m i N-S, 100 m i Ø-V, 27 Røser af ringe Størrelse [sb.366-367,369-390,392-393, 399]. Med een Undtagelse er Røserne ikke forstyrret, undtagen ved Skovbruget.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Røse, 0,7 x 6 m. Hjulspor fører over toppen.

1984 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi