Almindingen afd. 216
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-392

Fredningsnr.
523496

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,4 x 3 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj [sb.141], 1,75 x 18 m. Lav Sænkning i Top. S og SØ for denne findes inden for et Omraade, der maaler 200 m i N-S, 100 m i Ø-V, 27 Røser af ringe Størrelse [sb.366-367,369-390,392-393, 399]. Med een Undtagelse er Røserne ikke forstyrret, undtagen ved Skovbruget.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2267
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Røse, 0,4 x 3 m.

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2267
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Gl. hulvej passerer tæt forbi.

Litteraturhenvisninger  (0)