Seiershøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-34

Fredningsnr.
523631

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Høj, "Sejrshøj", ca. 2,5 x 18-20 m. I NV-foden et større eftergroet hul. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1871 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1871 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tenvægt fundet i randen af højen.

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Seiershøi" er en lille Stenhøi liggende paa en høitliggende Mark. der skal tidligere her have været en af en temmelig høi Jordvold indhegnet Plads af 3/4 Tdr. Lands Størrelse [sb.34A].. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sejershøj". Kratbevokset Høj i Ager, 18 - 20 m i Tvm., fra Nordsiden ca. 2 1/2 m høj. I Nordvestfoden et større eftergroet Hul.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sejrshøj". 2,5 x 23 x 20 m. Høj, med ældre afpløjninger af siderne og en gammel indgravning i N - (ikke NV-) siden. Mindre markstensbunker på højfoden hist og her, dog ikke skæmmende, ejheller af nyere dato. Højen har en ret velbevaret profil og er synlig fra et meget stort opland i S. Den bør derfor plejes, idet den udbredte og ret tætte kratvegetation slører konturen. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)