Grydehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-61

Fredningsnr.
523614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Anselig høj, "Grydehøj", 4-4,25 x 25-27 m. Noget afgravet i SV-siden fra ældre tid. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grydehøi" er en stor smuk Jordhøi kun lidt beskadiget i Sydkanten, men ellers hel og rund. Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig træbevokset Høj "Grydehøj" i Ager. Tvm. 25 - 27 m., Højde 4.0 - 4.25 m. Noget afgravet i Sydvestsiden fra ældre Tid.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grydehøj". 4,2 x 28 x 23 m. I S er ca. 1/4 af højen bortgravet i ældre tid. I N en noget mindre, men dog ca. 5 m bred og 3 m høj, gammel indgravning, der er næsten fyldt op med affald, hovedsagelig i form af flasker og glas (i hundredvis !) iblandet en smule plastic. At dømme efter tildækningsgraden (m. løv og nedfaldne grene) samt efter flasketyperne er det dog nok mindst 12-15 år siden, der sidst har været anbragt affald her. Det samme gælder en anden og mindre bunke mere blandet affald (plastic, jernbøtter, glas) på højens SV-fod. På NØ-foden er anbragt en smule haveaffald (staudestængler o.lign.) af nyere dato, samt en mindre bunke marksten af ældre dato. Bør plejes af hensyn til udsigten mod højen fra offentlig veje i NØ og V, samt samspillet med områdets øvrige høje. I forbindelse med plejen fjernes affaldet. Bevoksning: 1986: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)