Frennemark
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-84

Fredningsnr.
523621

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker. Tingl.: 4/11 1870, Hans Jørgen Mortensen og Jens Peder Pe- dersen. 5 bautasten, de sidste bevarede af en oprindelig større bau- tastensgruppe. 5 bautastene i skel til matr.nr. 137, 138, 139ag og 139ah af Ibsker, Ibsker sogn. NMI: Fem fredede bautasten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gruppe af Bautasten nede paa Strandmarken; de ere fredlyste. Der har tidligere været flere.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fem fredede Bavtasten.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gruppe på 5 stående bautasten, de 3 N for grusvej, de 2 ca. 25 m S for denne i område, der tidligere har været anvendt til grusgravning, hvilket også har fundet sted mellem de to sydlige bautaer og helt ind til foden af disse. De enkelte bautasten beskrives på seperste skemaer. (EDB: Afvigelser i nyberejsningsskemaerne er noteret i den fri tekst) Lodsejeren, Jens Kofoed, oplyste at det er planen at amtskommunen i løbet af i år indhegner området omkring de tre sydlige bautasten, hvorefter der udsættes får. Samtidig vil han rydde enkelte buske og grene, der dækker for det fri udsyn fra grusvejen til bautaerne. En markstensbunke S for bautastenene lover han at fjerne inden for en frist på 3 år fra dato. 5236-21a: Den nordligste af de 5 bautasten i gruppen. 2,8 x 0,8 x 0,5 m. Lang, spids sten stående sammen med "b" og "c" på lille højning (gravhøjsrest ?) ved grusvej. NYBEREJSNING: Beskadigelser: ingen; Bevoksning: ingen; Sagsbehandlerkommentar: Tilaktering (f53-3679) 5236-21b: Den nordvestlige sten i bautagruppen. Står tæt sammen med "a" og "c". 1,7 x 0,8 x 0,5 m. NYBEREJSNING: Beskadigelser: ingen; Bevoksning: ingen; Sagsbehandlerkommentar: Tilaktering (F53-3679) 5236-21c: Den nordøstligste sten i bautagruppen. Står tæt sammen med "a" og "b". 1,5 x 0,8 x o,5 m. NYBEREJSNING: Beskadigelser: ingen; Bevoksning: ingen; Sagsbehandlerkommentar: Tilaktering (F53-3679) 5236-21d: Den sydøstligste sten i bautagruppen. Spids sten; halvdelen af toppen afflækket i ældre tid. 2,1 x 0,8 x 0,7 m. Står næsten indkapslet i hylde -og rosenbuske, som lodsejeren dog har lovet at rydde i løbet af indeværende år. En markstensbunke ved foden af en gammel grusgravningsskrænt ca. 20 m SSØ for stenen lover ejeren at fjerne i løbet af max. 3 år fra dato. NYBEREJSNING :Bevoksning : ingen; Sagsbehandlerkommentar: Til- aktering (F53-3679) 5236-21e: Den sydvestligste sten i bautagruppen. 2,6 x 1,1 x 0,5 m. Står på lille højning, som er en horst fremkommet ved grusgravning. $ 53: se 21 d NYBEREJSNING: Bevoksning: ingen; Sagsbehandlerkommentar: Til- aktering (F53-3679) ** Seværdighedsforklaring ** Især de tre nordlige bautaer udgør en smuk og umiddelbart tilgængelig gruppe. 5236-21a: Seværdig som et led i gruppen, og iøvrigt for sin størrelse. 5236-21b,c,d,e: Seværdig som led i en gruppe.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)