Karup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100208-9

Fredningsnr.
07168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2 x 12-18 m i Ø-V. Granbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt syd for foregaaende [sb. 8] findes Rester af en forstyrret Langdysse, 75' l, 40' br. I den vestlige Del staar 2 af Sidestenene i et 10' br Gravkammer paa deres oprindelige Plads; Endestenen er væltet ned ved Foden af Höien 20' fra disse Sten, omtrent midt i Höien, er der gravet et Hul, i hvilket ses to store Sten, rimeligvis hörende til Gravkamret.

1905 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af ubestemmelig Diam; den har været ret stor; Højde antagelig 2.50-3 M. Siderne ikke beplantede, Toppen der er affladet, er fri og har Adgang fra Øst. Der ses en Del Sten. Der har været et Stenkammer og er i Toppen fundet en Bronzedolk, der ejes af Kancelliraad Hellum i Sæby.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2 x 12-18 m. Or. Ø.- V. Granbevokset i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt, velbeliggende langhøj i ager.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt langhøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)