Bækkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Jernalder (dateret 550 - 749 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 50 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 - 899 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Bækkegaard I granskoven nær gården ligger spredt over et areal på ca. 1 ha, 27 røser, 1 stor og 26 små. Alle er udgravede og øde- lagte. Skovbunden er fyldt med huller fra stødoptagning i ny tid. Tinglysning igang 1991: ********************** Gravplads med 95 gravhøje, hvis indbyrdes placering på matriklen fremgår af vedlagte tinglysningsrids. De enkelte høje kan beskrives som følgende: Fr.nr. 5135:18 Høj, 0,9 x 13 m. I midten stort krater efter ud- Sb.nr. 1 gravning, 7,5 x 5,5 m og 0,5 m dybt. Fr.nr. 5135:104 Høj, 0,35 x 6 m. I centrum aflang sænkning, 2,5 x 2 m. Fr.nr. 5135:105 Høj, 0,4 x 5 m. I centrum sænkning, 2 x 1,5 m. Fr.nr. 5135:106 Høj, 0,35 x 6 m. I centrum sænkning på 2 m i diameter. Fr.[A.nr. 5135:107 Høj, 0,4 x 5 m. I centrum sænkning på 2 m i diameter. Fr.nr. 5135:108 Høj, 0,5 x 7 m. Stort parti i N bortgravet. En større sten ligger ved højfoden i N og i S. Fr.nr. 5135:109 Høj, 0,25 x 6 m. Stort parti i V bortgravet. Fr.nr. 5135:110 Høj, 0,4 x 6 m. I centrum sænkning, 0,3 x 0,35 m. Gammel indgravning i SV. Fr.nr. 5135:111 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum sænkning, 0,5 x 2 m. Nær centrum ses toppen af en spids sten. Fr.nr. 5135:112 Høj, 0,4 x 5. I centrum en sænkning, 0,5 x 2 m. Fr.nr. 5135:113 Høj, 0,3 x 6 m. Tværs gennem højen i SV-NØ retning en indgravning. Fr.nr. 5135:114 Høj, 0,75 x 9 m. I centrum en sænkning, 4 x 3 m stor og 0,7 m dyb. Fr.nr. 5135:115 Høj, 0,3 x 6,5 m. I centrum en lav, kvadratisk sænkning, 0,2 x 2 m. Fr.nr. 5135:116 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum en kvadratisk sænkning, 0,25 x [A 2 m. I sænkningen en 0,3 m stor sten. Ved NV højfod en 0,3 x 0,4 m stor sten. Fr.nr. 5135:117 Høj, 0,5 x 6 m. I centrum en sænkning, 0,4 x 3 m. Tangerer ved højfod højen 5135:116. Fr.nr. 5135:118 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,25 x 2,5 m. Fr.nr. 5135:119 Høj, 0,5 x 6,5 m. Med nedgravning, 3 m i diameter og 0,6 m dyb. Fra Ø en indgravning. Fr.nr. 5135:120 Høj, 0,3 x 4 m. Med sænkning, 1,5 x 1 m stor og 0,2 m dyb. Fr.nr. 5135:121 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning, 0,2 x 2 m. Enkelte sten synlige. Fr.nr. 5135:122 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,5 x 2 m. Endnu en sænkning N herfor. Fr.nr. 5135:123 Høj, 0,4 x 6,5 m. Med sænkning, 0,4 x 3 m. I sænkningen en stor sten, ca. 1,25 x 1 x 0,3 m stor. Yderligere en stor sten, 1,5 x 1 x 0,25, ses ved den S højfod. Fr.nr. 5135:124 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning, 0,25 x 2 m. Enkelte sten synlige i højens NØ del. Fr.nr. 5135:125 Høj, 0,25 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,25 x 2 m. Fr.nr. 5135:126 Høj, 0,5 x 4,5 m. I centrum en sænkning, 0,3 x 2 m. Fra V en indgravning. Fr.nr. 5135:127 Høj, 0,25 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,25 x 2 m. Indgravning fra V. Fr.nr. 5135:128 Høj, 0,35 x 6 m. I centrum en aflang sænkning, 3 x 2 m og 0,5 m dyb. Fra N en indgravning. Ved den SØ højfod en 0,2 m stor sten synlig. Fr.nr. 5135:129 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,4 x 2 m. Højfoden tangerer i Ø højen 5135:130. Fr.nr. 5135:130 Høj, 0,3 x 5 m. Med sænkning, 0,6 x 2 m. Ved den SV højfod en sten synlig. Tangerer i V højen 5135:129. Fr.nr. 5135:131 Høj, 0,35 x 5 m. Med sænkning, 0,2 x 5 m. Fr.nr. 5135:132 Høj, 0,3 x 4,5 m. Med sænkning, 0,3 x 2 m. Ved sænkningens N kant en 0,6 m stor sten. Fr.nr. 5135:133 Høj, 0,4 x 5 m. Med sænkning, 0,3 x 2,5 m. 2 halv- meterstore sten ses i bunden af sænkningen. Ved kraterran- den er flere mindre sten synlige, især i N. Fr.nr. 5135:134 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning, 1,5 x 1 m stor. I den S og V del af sænkningen er halvmeterstore sten synlige. Fr.nr. 5135:135 Høj, 0,25 x 4 m. Med sænkning, 0,25 x 2 m. Fr.nr. 5135:136 Høj, 0,3 x 5,5 m. Med sænkning, 0,35 x 2,5 m. Enkelte sten synlige på højen. Fr.nr. 5135:137 Høj, 0,35 x 5 m. I centrum sænkning, 0,35 x 2 m. Fr.nr. 5135:138 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning. Fr.nr. 5135:139 Høj, 0,2 x 4,5 m. I centrum sænkning, 0,3 x 1,5 m. Fr.nr. 5135:140 Høj, 0,3 x 4,5 m. I centrum sænkning, 0,3 x 1,5 m. Ved kraterets Ø side er op til halvmeterstore sten synlige. Fr.nr. 5135:141 Høj, 0,4 x 6,5 m. I centrum sænkning, 0,4 x 2 m. Midt i sænkningen ses en større sten, 0,7 x 0,5 x 2 m. Fr.nr. 5135:142 Høj, 0,3 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,35 x 1,5 m. Fra N og SØ indgravninger. Ved den NØ højfod er en 1,75 x 1 m stor sten. Fr.nr. 5135:143 Høj, 0,35 x 4,5 m. I centrum en sænkning, 0,35 x 1,5 m. Fra N og SØ indgravninger. Ved den NV højfor en aflang sten, 1,75 x 1,5 m. Fr.nr. 5135:144 Høj, 0,35 x 5 m. Med sænkning, 1,5 x 2 m. I krateret adskillige 0,5-1 m store sten; ligeledes på højens S del. Fr.nr. 5135:145 Høj, 0,2 x 4,5 m. I centrum en sænkning, 2 x 1,5 m stor og 0,4 m dyb. I SSØ en ca. 0,7 m stor sten, og i den V højfod en 0,6 x 0,6 m stor sten. Fr.nr. 5135:146 Høj, 0,25 x 4 m. I centrum en sænkning, 0,5 x 2 m. Fra SØ en indgravning. Fr.nr. 5135:147 Høj, 0,6 x 6 m. I centrum en sænkning, 0,7 m x 3 m. Fr.nr. 5135:148 Høj, 0,5 x 5 m. I centrum en sænkning, 0,5 x 2 m. Mange sten synlige rundt omkring. Fr.nr. 5135:149 Høj, 0,4 x 5 m. I centrum en sænkning, 2
Undersøgelsehistorie  (13)
1874 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund indsendt fra udgravninger 1876-1880.

1876 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den store Gravplads ved Bækkegaard. Gravene, der vare JordKuller fra Mellemjernalderen, ere alle grundigt undersøgte. Den specielle Beretning om hver enkelt Grav findes i Kammerherre Vedels Afhandling: Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm (se Aarbøger 1878) Side 200-226. Undersøgelsen foretoges i Aarene 1876 og 77, dels af mig, og dels af Kammerherrre Vedel og mig i Forening. Senest have vi i Sommeren 1880 atter besøgt Stedet, men fandt ikke flere Grave, hvilket bekræfter den Erfaring, vi tidligere have gjort: at denne Plads er fuldstændig undersøgt, og at flere synlige Grave ei kunde findes her. I en Brandplet fandt vi et itugaaet enægget Jernsværd og i Levningerne af en i fordums Dage sløifet Jordkulle fandtes sikre Levninger af et ubrændt Skelet, og derhos en enkelt Perle samt et Par Stykker Jern, der vistnok have været anbragte som Hanke paa et lille Skrin af Træ. Gravpladsen hidrører som før bemærket fra Mellemjernalderen, dog ere ogsaa enkelte Grave fra den yngre Jernalder funden her. En gammel Brandpletsplads fra den ældre Jernalder er tildels bleven ødelagt og forstyrret ved Pladsens afbenyttelse som Gravplads for Jordkuller, - dog kunne enkelte ubeskadigede Brandpletter endnu findes i Mellemrummene mellem Kullerne. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Granskoven nær Gaarden ligger spredt over et Areal paa ca.1 ha 27 Røser, 1 stor [sb.1A] og 26 smaa. Alle er udgravede og ødelagte. Skovbunden er fyldt med Huller fra Stødoptagning i ny Tid.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj, ødelagt, 0,6-0,9 m x 13 m (ved besigtigelsen var den Ø-lige del af højen dækket af nyligt anlagt kvas, bunker.) Højen næsten totalt ødelagt, meste af indre udgravet. Stor afrømnings jordbunke ca. 10 m N-S. 7 m ØV ligger ved højens Ø-fod, jorddyngen højest ved Ø-foden. Krater i højen måler ca. 7,5 m ØV, 5,5 m NS, optil 0,5 m dybt. Gennem højen er lavet en rende, mulig begyndelsetil en kunstig rævegrav. Grøften er 0,4 m bred, 0,2-0,6 m dyb. Grøften er plan og dybden afhænger af højden på den resterende højfyld. Grøften danner et retvinklet V med spids nær røsens S fod. (se skitse på berejserskema) Ved Ø-siden ligger mange sten, fleste 0,2-0,3 m, også mange sten synlige i grøften. Højen bevokset med eg og kirsebær, underbevoksning af kaprifolie, græs og mos. Rævegrav i den NØ-lige del af højen. I gruppe sammen med 5135.181-108. Ikke tinglyst *** Nyberejsningstekst *** 12/4-1985, FON : Bækkegårdsgravpladsen. I beskrivelse fra 1943 er omtalt 27 røser liggende spredt over et areal på ca. 1 ha. Gravpladsen blev efter endt undersøgelse opmålt i 1876, men pga. omfattende stødoptagning under sidste verdenskrig, er det særdeles kompliceret at stedfæste alle højene. Gravpladsområdet synes stort set at henligge som det blev efterladt i 1876. Antallet af høje er langt større end de i 1943 angivne 27, derfor foreslås gravpladsen igen opmålt. Selv om alle højene er udgravet, kan pladsen endnu besidde arkæologisk værdi, dels i form af ikke lokaliserede jordfæste grave, dels i form af brandpletsgrave (hvoraf kun et fåtal undersøgtes, hvor de fandtes i direkte tilknytning til germanertidsgravene.) S for skoven oppløjedes under besigtigelsen o. 50 brandgrave og en del dæksten til grave, især på den SV-lige del af marken. Men også enkelte spredte på den Ø-lige del. Kun enkelte fund opsamledes. Ved besigtigelsen blev 11 af de største og lettest tilgængelige høje undersøgt. Midterste del af skoven er nylig ryddet for bevoksning og der er foretaget nyplantning af gran. GRAVPLADSEND FREMTIDIGE TILSTAND BØR OVERVEJES. Gravpladsen er af særlig arkæologisk forskningshistorie interesse, mens den for en større offentlighed vil fremtræde mindre seværdig. Foreslår at gravpladsen opmåles, måske i flere etaper, da dele af gravpladsen er tæt bevokset med gran. Vedlagt skitseopmål af de undersøgte høje. Bækkrgård er omtalt i "Med arkæologen DK rundt", Bornholm nr. 6. Alle røser i skov. Gravpladsen opmålt 9/4-1986 af Erling Buhl og Niels Chr. Clemmesen. I forbindelse med opmålingen blev alle større huller efter udgravninger indmålt. Der kan skelnes mellem 3 typer nedgravninger, dels Jørgensens og Vedels udgravningshuller, dernæst huller efter stentagning og bortsprængning af klipper. Endelig mindre og ofte regelmæssige næsten kvadratiske huller efter stødoptagning. De sidste huller er relativt nemme at udskille, derimod kan det i nogle tilfælde være vanskeligt, at skelne stenoptagningshuller fra udgravningshuller. Matr.nr.31a Ejer: Arne Tolstrup Bækkegård Nybrovej 45 Østerlars 03-998198 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1986 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 6388/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1337
Bornholms Museum
På gravpladsen undersøgtes ialt 9 gravhøje. De 3 var forstyrrede inden E.Vedels undersøgelser, 2 var udgravede af Vedel. Desuden undersøgtes 4 høje, som var opmålt af Fredningsstyrelsen (Niels Chr.Clemmesen), men som ikke var angivet på Vedels plan over gravpladsen i 1877. I en af de forstyrrede høje fandtes en NNV-SSØ orienteret jordfæstegrav, 0,9 x 1,7 m, med rigt gravudstyr fra ca. 750 e.Kr. Sydøst for den store bronzealderrøse afdækkedes et 13 kvadratmeter stort felt, hvorved der fandtes 11 brandgrave med markeringssten. 2 af gravene undersøgtes, men de var fundtomme bortset fra enkelte skår af førromersk / ældre romertidskarakter.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)