Lousgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-114

Fredningsnr.
5135103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (24)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Kammergrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravrøse, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravrøse, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse. 0,5 x 8 m. Heri et frilagt kammer, 1 x 2 m stort (indvendigt mål), bygget af kantstillede, store sten med en flad side vendt indad. Kammeret er udgravet. Ved røsefoden i Ø og S ses en regelmæssig række af kantstillede granitsten.
Undersøgelsehistorie  (14)
1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er her fundet smaa Lerkar og andre Oldsager. Jeg troer, at det er en Brandpletsplads, men kan endnu ikke meddele paalidelige Oplysninger herom.

1886 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravninger af gravplads med grave fra y.stenalder-vikingetid i årene 1886-87.

1950 Museal udgravning
Journal nr.: 51/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Eftergravning af grav b og 28. I sidstnævnte fundet bronzespænde (vikingetid).

1951 Genstand givet til museum
Journal nr.: 817/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal udgravning
Journal nr.: 817/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund indsendt fra en brandplet, samt en brandplet udgravet.

1951 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 817/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0190
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0190
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. 0,5 x 8 m. Heri et frilagt kammer, 1 x 2 m stort (indvendigt mål), bygget af kantstillede, store sten med en flad side vendt indad. Kammeret er udgravet. Ved røsefoden i Ø og S ses en regelmæssig række af kantstillede granitsten.

1994 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1971
Bornholms Museum
I forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs kysten undersøgtes en strækning ud for gravfeltet. Gravfeltet forventedes, at strække sig ind under vejen, men der fandtes ingen grave ved sonderringen.

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 1971
Bornholms Museum

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)