Mørke Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-92

Fredningsnr.
221642

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/1 1892, propr. Bernh. Møller. Afmærkn.: MS 1914, løjtnant Lassen. Høj, af "Mørke Høje", 2,5 x 18 m, velbevaret; vestlige halvdel med rosenbuskads i have, øst. halvdel i krat; på toppen flagstang.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne Høj ligger 80' over Havet og paa det højeste og mest fri Punkt paa Strandgaardens Mark. Fra dens Top haves en smuk Udsigt over Vigen og det omliggende frugtbare og skjønne Land. Højen er ubrudt, og Formen smuk. Højen har været overgroet med Buske; men er nu brændt reen. Den burde fredes i en nær Fremtid, da der er Fare for, at den kommer til at dele Skjæbne med de øvrige i denne smukke Gruppe. [[F.M. 26/1-1892.]] [[M.S. 1914.]] [[1946.: Paa Toppen Flagstang, ellers uforandret.]] Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Mørke Høje", 18 m i Diameter, 2,5 m høj, velbevaret; vestl. Halvdel med Rosenbuskads i Have, østl. Halvdel i Krat; paa Toppen en Flagstang. [[FM 26/1 1892 MS 1914.]]

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,8 x 19,0 x 17,5 m., længde i N/S. Toppen noget affladiget med en del løse sten. FM-stenen placeret på top. S-siden noget ujævn p.g.a. tidligere haveanlæg, hvorfra endnu resterer nogle stenbræmmer. Henligger i udkant af have og bliver til en vis grad plejet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 53-6753
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
SNS 53-6753. Sb. 14.11.01-92. Brev af d. 28/10 1988 ml. SNS og DKC. Vedr. mindre - på 4 cm kort minimal - korrektion af beliggenheden af højen sb.nr. 92 Bregnet s., Øster-Lisbjerg h., Randers a. (14.11.01) = fr.nr. 2216.42.

1990 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
SNS 53-6753. Sb. 14.11.01-92. Korrespondance af d. 28/10 1988 ml. SNS og DKC, modtaget d. 7/3 1990 på N01. Ang. ændring af kortafsætning af fredet høj. Sb. 14.11.01-92. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 28/10 1988 ml. SNS og DKC. Plantegning. 3 stk. kort med fundsted afsat.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden flagstang. FM-sten på toppen. Bevokset med mange løvtræer og lidt krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)