Karup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100208-13

Fredningsnr.
07169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4 x 22 m. Top fladt afgravet. Højfod overpløjet i N- side. Kartoffelhus indgravet i V-side. Granbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Höi paa en lav Bakke, 56' i Diam, 15' h. En Del af den vestlige og sydlige Side er bortgravet, hvorved man har blottet 5 store Sten, der synes at danne de to Sider af et endnu ikke udgravet Gravkammer.

1888 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 4 M. høj 22 M. i Diam. Paa den affladede Top er indrettet Lysthus med Bænk. Fra Syd er megen Jord afgravet: de yderste 4.50 M. er omtrent jævnede; derfra gaar en 2 M. bred Indskæring under 2,50 M. ind; i det nordvestlige Hjørne af denne Indskæring ses en større samt mange mindre Sten. Mod SV og Ø er der gravet ved Foden. Højen har indeholdt et Kammer med Længderetning Ø-V. c 7 Alen langt knap 1 1/2 Alen bredt og mandshøjt. Det var smallere og lavere mod Øst. Der var 3-4 Dæksten. Der fandtes et Flintspyd der ejes af Kancelliraad Hellum i Sæby, og Ravperler, der smuldrede hen. Der var en Del ubrændte Ben, deribl. 2 Kranier mod Vest og 1 mod Øst. Det ryddedes c 1886. (Ejerens Beretn.).

1905 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m. Granbevokset i Ager. Top fladt afgravet. Højfod overpløjet i Nordside. Kartoffelhus indgravet i Vestside.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj i ager.