Salene
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-85

Fredningsnr.
513555

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (13)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Udspecificering af gravpladsens røser og stenlægninger ******************************************* 5135:55 Kraterrøse, 0,25 x 9 m. Krateret ca. 0,7 m dybt med en diameter på 2,5-3 m. Tingl.: 17/8 1894, gdr. Laurits Andreas Holm, Salenehus. Sølvbæger. Afmærkn.: 4 MS, 1894, lærer J.A. Jørgensen. Et stykke strandmark, ca. 36,5 x 106 m, med 13 større og mindre røser, en af dem 12-13 m i tværmål. Rettelse til dokument tinglyst 21. december 1994
Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads ved Salene Bugten. Det er Voldgrave, det vil sige Stendynger i Form af en cirkelformet Stenvold inden for hvilken Graven saa findes. Disse Grave indeholde ubrændte Skeletdele fra den ældre Jernalder. Gravpladsen blev i Sommeren 1880 undersøgt af Kammerherre Vedel og mig og Beretningen herom findes i en af mig til Museet indsendt beskrivelse af den Slags Grave.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Stykke Strandmark, 350 x 120 med 13 større og mindre Røser, 1 af dem 12-13 m i Tvm.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal rekognoscering
Journal nr.: 6111-0502
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Opmåling med theodolit af fortidsminderne ved Salene.

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0502
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)