Lillevang

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-97

Anlæg og datering

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Gravrøse, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Opr. tinglyst 19.4. 1944 med fredningsnummer 5135:4. Røse, 0,75 x 7 m. Enkelte sten synlige.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Sommeren 1880 besøgte Kammerherre Vedel og jeg atter Stedet, nærmest for at efterse en anden Slags Grave, nemlig de saakaldte Voldgrave, der først i indeværende aar ere opdagede. Af disse Grave var der enkelte i den stenbesaaede Strand lige op til Gravpladsen i Lillevang, og disse ønskede vi at undersøge. Udbyttet af vore Undersøgelser her er meddelt i min til Museet indsendte Beretning om den Slags Grave. Bevoksning: 1985: Græs

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse på campingplads. 0,75 x 7 m. SV-lige del delvis jorddækket af gl. fodboldbane. Gl. nedgravning i midten af højen tildækket. Enkelte synlige sten på højoverfladen. Højen henligger helt græsklædt. Indgår i pleje. Omtalt i "Med arkæologen DK rundt" Bornholm nr 14 d Indgår i højgruppe 5135:51-54 Bevoksning: 1985: Græs

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.