Sct.Margrethes Kapel
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-129

Fredningsnr.
523523

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kapel, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Maglegård. Magrethe Kapel. De tilbageværende murlevninger af Sct. Margrethe Kapel, beliggende ca. 118 m i nordøstlig retning fra Maglegård. Af den tidligere bygning er kun underpartiet af ydermurene tilbage, opført af svære granitsten 22,5 fod lang og 18 fod bred, med indgang i vest.
Undersøgelsehistorie  (5)
1870 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af "St.Margrethe Kapel ved Maglegaard findes nu kun ubetydelige Ruiner; det har udvendig været omtr. 16 Al. langt, næsten ligesaa bredt, og Murene 1 Alen tykke. Nogle Oldsager derfra skulle for faa Aar siden være indsendte til Museet. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Magrethe Kapel". 1,1 x 9 x 7,5 m. Murlevn af rektangulær bygning orienteret efter verdenshjørnerne og med døråbning midt for V-siden. Selve murresterne består af en ca. meterhøj sokkel med inder -og yderfacader af rå hamp udfuget med kalkmørtel. Murtykkelsen er ca. 1 m. Marken omkring ruinen er oversået med brokker af tagtegl (munke/nonner) og mørtelrester. Fredningsstenens øvre del er knækket af sin endnu jordgravede sokkel. Helt tilgroet i hind -og brombær, der truer med helt at begrave fortidsmindet i løbet af nogle år. Bevoksning: 1986: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Meget tilgroet med krat.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)