Karup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100208-17

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmelding af tidligere C-høj på matr.nr. 19g Karupgård, Karup *********************************************** Høj, 2,15 x 22 m. Granklædt i ager. Rester af stenkammer i midte. N-side ryddet. Top afgravet.
Undersøgelsehistorie

1905 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Nu 2.15 M. høj, 22 M. i Diam. Udgravet med et 8 Ms Hul. Den har indeholdt et større Stenkammer; der ligger endnu en 2.90 M. l, 1.90 M. br og 0.85 M. tyk Sten, der aabenbart har tjent som Dæksten. I Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,15 x 22 m. Granklædt i Ager. Rester af Stenkammer i Midte. Nordside ryddet. Top afgravet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet høj i ager.