Ny Kirstineberg Storskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070115-46

Fredningsnr.
4425169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,50 x 14 m. Toppen fladt hvælvet med ubetydelige sænk- ninger. Rundt om højen ses en sammenhængende fodkrans und- tagen mod V, 51 sten er synlige. Græsklædt, på toppen en avnbøg, langs randen 4 ege, i skov. - (Højen og fodkransen restaureret efter beskadigelse, vistnok 1914.)
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1.25 x 15 m. Omkring Foden har der været gravet, hvorved en sammenhængende Stenkrans, dannet af Sten paa 1-2 Fods Højde og Bredde, er blottet. Hist og her er Kransen bleven forstyrret og Stenene senere lagt paa Plads igen. - Højen er meget flad. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 x 14 m. Toppen fladt hvælvet med ubetydelige sænkninger. Rundt om højen ses en sammenhængende fodkrans undtagen mod v, 51 sten er synlige. Græsklædt, på toppen en avnbøg, langs randen 4 eg, i skov. Højen og fodkransen restaureret vistnok 1914 efter beskadigelse.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1 stor og statelig høj liggende op til 4425:168 med en ca. 1 m bred fure imellem. På et tidspunkt (gl.tid) må den have været genstand for romantisk landskabspleje. Midt på højtop står et gammelt løvtræ. Randstenene står delvis blottede. De står sjældent tæt i et synligt forløb fra NNØ - N - V - S og til SØ. Højfod danner i denne del af periferien en stejl kant (op til 30 cm høj) ud mod skovbund. Randsten udgør højens nuværende, klare grænse. Stenene er mosbegroede og delvis græsdækket, hvorfor optælling ikke er mulig. Randsten virker størst mod S og V. Fra SØ til NØ løber højfod jævnt skrånende ned i skovbund uden synlige randsten. Den nedskredne jord har måske dækket dem. Højtoppen er flad. Foruden træet i centrum gror 6 egetræer på højens kant, lidt løvkrat mod S. Mod S. og Ø danner jordoverfladen udenfor randsten et skrånende forløb mod skovbund. Formentlig fyld fra dengang, randsten blotlagdes. Årsagen til, at østlige højfod på 4425:167 og 168 står så diffust, kan være denne jordfyld. Beliggenhed: se 4425:166. Ejer: se 4425:174. Mål: 1,85x17x17 m. ** Seværdighedsforklaring ** Se 4425:166. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 2 store løvtræer i kanten og 7 mindre. Bunddække: skovbund og græs.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

7503 oversigt. Set fra NV.
7502 tre randsten i SSV. Set fra SSV.