Ny Kirstineberg Storskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070115-48

Fredningsnr.
4425167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,40 x 12 m. Lidt ujævn overflade. 4 randsten mod NV. Græsklædt, beplantet med eg, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To stærkt udjævnede Smaahøje [sb.47-48], c. 0.35-40 x 12 m. ... Bevoksning: 1984: Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.40 x 12 m. Lidt ujævn overflade. 4 randsten mod nv. Græsklædt, beplantet med eg, i skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1 lille høj liggende 13-14 m SV for 4425:166 (afstand fra fod til fod). Højens kant tegner sig tydeligt mod N og V. Mod S er den sammenvokset med høj 4425:168. Kvas og de mange græstuer gør grænsen mod Ø diffus. Ingen randsten ses. Kvas ligger på NNØ-lige højfod. Hindbærris, græstuer, kaprifolium og flere unge løvtræer står på toppen. Højen er svær - med nuværende bevoksning - at erkende som enkeltanlæg, sammenvokset som den er mod S med 4425:168. At det er en høj, er der ingen tvivl om. Græstuer gør det umuligt at vurdere overfladens bevaringstilstand sikkert. Den virker ujævn. Højden er målt fra VNV. Beliggenhed : se 4425:166. ejer: se 4425:174. Mål: 0,7x12x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Som 4425:166. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Udflydende høj, 0,4 x 12 meter. 4 randsten i NV. 1 større sten 6 m NV for højen. Skovvej langs s-foden. Bevokset med mindre løvtræer. Bunddække: skovbund.

2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
Kort besigtigelse af høj i forbindelse med tilsyn af fredede fortidsminder i skoven. Synlige randsten: NV 5 og N1.

Litteraturhenvisninger  (0)