Ny Kirstineberg Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070115-51

Fredningsnr.
4425173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,85 x 14 m. Sænkninger i top mod Ø, N og SV, diam. indtil 2 m, indtil 0,30 m dybe. Mindre ujævnheder i over- fladen. Beplantet med bøg, lærk og gran, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Storskoven). To runde Høje [sb.50-51], den ene fuldstændig sløjfet, den anden helt søndergravet. Tværmaal har været ca. 15 m. Der hugges Skerver ved Siden af, formentlig af Sten fra Højen. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.85 x 14 m. Sænkninger i top mod ø, n, og sv, diam. indtil 2 m, indtil 0.30 m dybe. Mindre ujævnheder i overfladen. Beplantet med bøg, lærk og gran, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1 høj liggende ca. 7 m V for vejside. 3 fordybninger på top, heraf en ved træstød - gl. skade. derimod er de overfladiske maskinspor ved NV-lige højfod af nyere dato. Grænser diffuse. Unge bøge på række er udtyndet. 1 lærk, 7 yngre bøge er indenfor højområdet. Ejer: se 4425:174. Mål: 1x14x14 m. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 3 store og 2 mindre løvtræer. Bunddække: Skovbund.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)